Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Thùng rác CRM

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Tư 14, 2022.


Đôi khi xảy ra trường hợp một số dữ liệu đã bị xóa khỏi CRM. Dữ liệu đã xóa trước tiên được chuyển đến Thùng rác. Chúng được lưu trữ ở đó trong 30 ngày. Trong thời gian này, bạn có thể khôi phục hoặc xóa chúng hoàn toàn.

Chỉ quản trị viên mới có thể xóa các tệp trong thùng rác. Các thực thể trong CRM có thể bị xóa bởi nhân viên có quyền truy cập nhất định. Đọc thêm trong bài viết Quyền truy cập trong CRM.

Chuyển đến  phần CRM > Thêm > Thùng rác.

recycle_bin.jpg

Danh sách chứa thông tin cơ bản: tên và loại thực thể, tên của nhân viên và thời gian.

list.jpg

Mỗi nhân viên chỉ nhìn thấy những mục mà họ đã xóa. Quản trị viên Bitrix24 có quyền truy cập vào toàn bộ danh sách.

Sử dụng bộ lọc để tìm mục. Bạn có thể lọc danh sách theo tên, loại, thời gian xóa và nhân viên.

filter.jpg

Mỗi mục có thể được khôi phục hoặc xóa hoàn toàn.

Bạn chỉ có thể khôi phục mục từ thùng CRM trên các gói thương mại.

recover_delete.jpg

Nhấp vào Tiếp tục nếu bạn chắc chắn về quyết định của mình.

continue.jpg

Bạn có thể tắt thùng rác cho một số phần.

Chuyển đến  phần CRM > Cài đặt > khác  > Cài đặt CRM.

crm settings.jpg

Nhấp vào tab Khác và chọn Cài đặt khác.

other_settings.jpg

Định cấu hình cài đặt trên tab Thùng rác.

recycle_bin_settings.jpg