Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Thông tin của tôi

Mỗi người dùng Bitrix24 đều có trang hồ sơ cá nhân của riêng mình. Trang này chứa thông tin về một nhân viên bắt đầu từ thông tin liên hệ và vị trí của nhân viên, cho đến sở thích của họ.

Bạn cũng có thể bật xác thực hai bước và đặt mật khẩu ứng dụng ở đó.

profile.jpg

Bài viết được đề xuất: