Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Quy tắc tự động hóa: Thêm vào ngoại lệ

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 2 năm 2023.


Quy tắc tự động hóa Thêm vào ngoại lệ giúp tự động hóa công việc với thư rác và dọn sạch cơ sở khách hàng. Nó thêm tất cả thông tin liên hệ vào danh sách ngoại lệ và những kẻ gửi thư rác sẽ không còn làm bạn mất tập trung nữa.

Bằng cách này, bạn cũng có thể xử lý các thư từ không được đưa vào CRM. Ví dụ: bạn đang sử dụng email công việc của mình để trao đổi thư từ với một công ty sản xuất các sản phẩm in ấn cho bạn. Công ty này không phải là khách hàng, vì vậy bạn không cần giữ liên hệ này trong CRM. Nếu bạn thêm thư của nhân viên mà bạn đang liên lạc vào danh sách ngoại lệ, bạn sẽ vẫn nhận được email nhưng chúng sẽ không còn xuất hiện trong CRM nữa.

add_to_Exceptions.jpg

Quy tắc tự động hóa nằm trong phần Dành cho nhân viên . Bạn có thể đặt thời gian và điều kiện mà nó sẽ hoạt động trong phần cài đặt.

Đọc thêm trong bài viết Các điều kiện trong quy tắc tự động hóa .

for_employee.jpg

Giả sử bạn có một giai đoạn riêng trong Kanban mà bạn chuyển thư rác đến đó. Nếu bạn đặt quy tắc tự động hóa Thêm vào ngoại lệ ở giai đoạn này, quy tắc này sẽ thêm thông tin liên hệ từ biểu mẫu khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch vào danh sách ngoại lệ và xóa mục đó.

Xóa thông tin khỏi CRM không phải lúc nào cũng là điều nên làm vì nó có thể làm sai lệch số liệu thống kê. Loại bỏ các yếu tố mà bạn chắc chắn không cần.

Hãy xem xét cách kịch bản hoạt động. Đầu tiên, chúng tôi đặt quy tắc tự động hóa ở giai đoạn chúng tôi di chuyển thư rác.

thư rác.jpg

Hãy xem xét một giao dịch/khách hàng tiềm năng trong đó khách hàng đã nhập sai thông tin liên hệ. Chúng tôi không cần thỏa thuận này, bởi vì chúng tôi không thể liên lạc với khách hàng. Hãy chuyển thỏa thuận này sang giai đoạn Thư rác.

deal_to_spam.jpg

Sau đó, đi đến danh sách các trường hợp ngoại lệ. Thông tin liên hệ từ giao dịch/khách hàng tiềm năng sẽ xuất hiện trong đó.

Đọc thêm trong bài viết Ngoại lệ .

ngoại lệ.jpg

Nó được ghi lại trong Lịch sử rằng giao dịch và liên hệ giao dịch đã bị xóa.

đã xóa.jpg