Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Quyền truy cập vào các hoạt động

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 7 năm 2023.


Không có quyền truy cập riêng cho các hoạt động trong Bitrix24. Bạn cần định cấu hình quyền truy cập vào thực thể CRM mà hoạt động có liên quan.

Đi tới CRM > Cài đặt > Quyền truy cập > CRM .

Quyền truy cập CRM

Hãy định cấu hình quyền cho vai trò Người quản lý .

Để biết thêm chi tiết về quyền truy cập và vai trò, hãy đọc bài viết này .

vai trò quản lý

Ví dụ: hãy định cấu hình quyền truy cập vào quy trình Bán hàng trong các giao dịch. Quyền truy cập vào công ty, danh bạ và khách hàng tiềm năng được định cấu hình theo cùng một cách.

Theo mặc định, tất cả người dùng có toàn quyền truy cập vào CRM. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi cho phép người dùng xem bất kỳ hoạt động nào, nhưng không tạo hoạt động mới. Đồng thời, họ sẽ có thể thêm các giao dịch mới. Cấp quyền truy cập cho hành động Đọc và chọn Tất cả . Hạn chế quyền truy cập vào hành động Cập nhật bằng cách chọn Truy cập bị từ chối .

Hành động Cập nhật ngụ ý tạo, chỉnh sửa và xóa các hoạt động.

Chỉnh sửa quyền truy cập

Trong trường hợp này, người dùng có vai trò Người quản lý có thể xem các hoạt động liên quan đến bất kỳ giao dịch nào. Tuy nhiên, họ không thể chỉnh sửa hoặc thêm các hoạt động mới.

Hoạt động mới

Truy cập vào hành động Xóa hoạt động theo cách tương tự.

Đọc thêm về các hoạt động trong bài viết - Hoạt động CRM .