Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Xóa đường ống thỏa thuận

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 22 tháng 11 năm 2021.


Nếu bạn chuyển sang một gói khác hoặc thay đổi quy trình dịch vụ khách hàng của mình, bạn có thể cần phải xóa các quy trình giao dịch.

Quản trị viên và nhân viên có quyền trong CRM có thể xóa chúng. Bạn sẽ không thể xóa một quy trình bán hàng trong khi nó chứa các giao dịch.

Chuyển đến CRM > Cài đặt > Điểm bắt đầu > Quy trình giao dịch .

deal_settings.jpg

Đường ống chung sẽ luôn ở vị trí đầu tiên trong danh sách. Nó không thể bị xóa.

chung.jpg

Chọn Xóa trong menu.

xóa_pipeline.jpg

Nhấn Edit nếu muốn thay đổi tên và số thứ tự. 

edit_pipeline.jpg