Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Quy tắc tự động hóa: các tùy chọn mới trong chế độ thử nghiệm

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 2 năm 2023.


Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa rất quan trọng để tự động hóa các quy trình trong công ty. Nó cho phép bạn kiểm tra cách thức hoạt động của các trình kích hoạt và quy tắc tự động hóa, liệu các điều kiện có được đáp ứng hay không, đồng thời nó cũng hiển thị lỗi và ghi nhật ký tất cả các hành động.

Sẽ có những thay đổi sau trong chế độ thử nghiệm trong bản cập nhật tiếp theo:

Bỏ qua tạm dừng

Xóa mục kiểm tra

Đổi tên nhật ký kiểm tra

  • Bỏ qua tùy chọn tạm dừng trong biểu mẫu quy tắc tự động hóa. Chúng tôi đã thêm nó vào biểu mẫu của từng quy tắc tự động hóa trong đó việc tạm dừng được định cấu hình.

  • Xóa tùy chọn mục kiểm tra .

  • Đổi tên tùy chọn nhật ký kiểm tra . Điều này hữu ích nếu bạn đang thử nghiệm các kịch bản khác nhau ở các giai đoạn khác nhau.

    Mở danh sách Nhật ký kiểm tra và chọn Đổi tên trong menu.

Những thay đổi hữu ích này sẽ giúp bạn tự động hóa quy trình nhanh hơn và tăng hiệu quả công việc.