Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Thêm các mục vào menu chính

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: ngày 27 tháng 10 năm 2022.


Thêm trang hiện tại vào menu chính

Để thêm một trang vào menu, hãy nhấp vào nút Dấu sao bên cạnh tên trang.

biểu tượng ngôi sao

Hoặc nhấp vào menu Cấu hình > Thêm vào menu bên trái .

Thêm vào menu bên trái

Bạn có thể xóa trang này khỏi menu bên trái bằng cách nhấp vào Menu cấu hình > Xóa khỏi menu bên trái .

Xóa khỏi menu bên trái

 

Thêm mục menu tùy chỉnh

Bạn cũng có thể thêm bất kỳ mục menu tùy chỉnh nào, thậm chí cả liên kết đến các trang web. Để làm điều đó, hãy nhấp vào Định cấu hình menu > Thêm mục menu tùy chỉnh .

Thêm mục menu tùy chỉnh

Hoàn thành biểu mẫu và nhấp vào Lưu .

Lưu mục menu tùy chỉnh

Nếu bạn tạo một menu duy nhất cho tất cả nhân viên sau khi tạo các mục menu của mình, các mục này sẽ xuất hiện trong menu bên trái của đồng nghiệp của bạn.