Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Áp dụng thay đổi menu cho mọi người

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 21 tháng 10 năm 2022.


Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong kế hoạch của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

Quản trị viên có thể đặt chế độ xem menu cho mọi người trong công ty.

Trước hết, bạn cần định cấu hình menu chính và thêm bất kỳ mục tùy chỉnh nào bạn cần.

Đọc thêm trong bài viết Thêm các mục vào menu chính .

Sau đó, bạn cần nhấp vào Định cấu hình menu > Đặt menu của tôi cho mọi người .

configure_menu.jpg

Chỉ định người dùng mà menu của bạn sẽ được thiết lập và nhấp vào Lưu .

set_my_menu.jpg

Người dùng có thể định cấu hình menu của họ theo cách họ cần, nhưng menu do quản trị viên đặt sẽ được coi là menu mặc định. Nếu người dùng nhấp vào Menu cấu hình > Đặt lại menu , menu sẽ được đặt lại về chế độ xem mặc định.

reset_menu.jpg