Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Cài đặt ứng dụng di động

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 26 tháng 6 năm 2023.


 

Bạn có thể tìm thấy phần Cài đặt trong tab Menu của menu dưới cùng.

cài đặt.jpg

 

Cài đặt ứng dụng

app_settings.jpg

Bật thông báo đẩy trên điện thoại di động của bạn để không bỏ lỡ các tin nhắn quan trọng.

Tùy chỉnh Trò chuyện : lịch sử trò chuyện, tự động phát video và màu nền.

Menu dưới cùng được đặt theo mặc định cho tất cả người dùng nhưng bạn có thể thay đổi nó.

Trong Cài đặt khác , bạn có thể tăng/giảm khoảng thời gian thông báo và định cấu hình khả năng nhân viên mời người dùng mới.

 

Cài đặt thiết bị

device_settings.jpg

Trong phần Cài đặt Bitrix24 , bạn có thể thay đổi ngôn ngữ và đặt các mục để tiết kiệm pin.

Trong phần Đồng bộ hóa , bạn có thể đồng bộ hóa lịch và danh bạ di động của mình với ứng dụng Bitrix24.

Đọc thêm ở các bài viết: Đồng bộ lịch Bitrix24 với iPhone và Đồng bộ lịch Bitrix24 với thiết bị Android .

Phần Bộ nhớ cho phép bạn xóa bộ nhớ đệm ứng dụng/hình ảnh và xóa dữ liệu.

Bạn có thể thay đổi chất lượng video được gửi tới cuộc trò chuyện và nguồn cấp dữ liệu trong phần Tệp.

Chọn âm thanh cho Thông báo đẩy của bạn và cấp Quyền cho Máy ảnh, Micrô và Bộ nhớ.

Gửi nhật ký cuộc gọi và hệ thống trong phần Gỡ lỗi .

Đồng thời xem phiên bản Ứng dụng và WebView ở phần cuối.