Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Sao chép và di chuyển các quy tắc tự động hóa giữa các giai đoạn, quy trình và thực thể CRM

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 26 tháng 1 năm 2022.


Trước đây, bạn có thể sao chép một quy tắc tự động hóa và chuyển nó sang giai đoạn khác. Chúng tôi đã thay đổi kịch bản sao chép và đã thêm một công cụ mới - chuyển quy tắc tự động hóa . Những thay đổi này giúp thiết lập tự động hóa dễ dàng hơn nhiều.

copy_rules.jpg

Điều gì đã thay đổi

Giờ đây, bạn có thể sao chép và di chuyển rô-bốt trong các trường hợp sau:

  • Giữa các giai đoạn của một đường ống
  • Giữa các giai đoạn của các đường ống khác nhau
  • Giữa các giai đoạn của bất kỳ yếu tố nào có quy tắc tự động hóa

Ví dụ: bạn đã cơ cấu lại quy trình dịch vụ khách hàng của mình và đã thêm một ngành kinh doanh mới vào các giao dịch của mình. Bây giờ bạn có thể thiết lập tự động hóa trong một vài cú nhấp chuột.

Có một số giới hạn:

  • Các hành động chỉ có thể được thực hiện trong CRM. Không thể sao chép quy tắc tự động hóa từ khách hàng tiềm năng sang nhiệm vụ;
  • Mỗi lần chỉ có thể sao chép/chuyển giao một giai đoạn quy tắc tự động hóa;
  • Bạn không thể sao chép/chuyển robot nếu có những thay đổi chưa được lưu.

Cách sao chép và di chuyển các quy tắc tự động hóa

Nhấp vào Sao chép hoặc di chuyển các quy tắc tự động hóa trong giai đoạn mong muốn.

copy_move.jpg

Cách thoát khỏi chế độ sao chép quy tắc tự động hóa

Bấm vào nút chéo.

chéo.jpg

Chọn các quy tắc tự động hóa hoặc nhấp vào Chọn tất cả trong Giai đoạn .

chon.jpg

Chọn hành động Copy to hoặc Move to .

hành động.jpg

Chọn nơi sao chép hoặc di chuyển các quy tắc tự động hóa. Bạn có thể sử dụng khách hàng tiềm năng, giao dịch, đơn đặt hàng, báo giá, hóa đơn và quy trình thông minh.

thực thể.jpg

Chọn quy trình đích và giai đoạn đích mà bạn muốn thêm quy tắc tự động hóa. Nhấp vào Chạy .

đích đến.jpg

Bạn sẽ thấy có bao nhiêu quy tắc tự động hóa được sao chép ở góc trên bên phải.

copy_notification.jpg