Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

mật khẩu ứng dụng

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 02 tháng 6 năm 2023.


Đồng bộ hóa dữ liệu của bạn với các ứng dụng bên ngoài một cách an toàn với sự trợ giúp của mật khẩu ứng dụng đặc biệt.

Mỗi lần đồng bộ hóa với ứng dụng của bên thứ ba yêu cầu bạn phải nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu tài khoản của mình. Bạn có thể thấy bất tiện khi chỉ định mật khẩu dùng một lần mỗi khi thiết lập kết nối mới. Trong trường hợp này, mật khẩu ứng dụng có ích.

Để lấy mật khẩu đặc biệt, hãy mở hồ sơ của bạn và nhấp vào nút Bảo mật .

Bảo vệ

Trong phần Mật khẩu ứng dụng , có một danh sách các công cụ. Mỗi công cụ này chứa một loạt các ứng dụng hỗ trợ đồng bộ hóa. Nhấp vào công cụ cần thiết và chọn ứng dụng mà bạn muốn định cấu hình truyền dữ liệu.

mật khẩu ứng dụng


Bài viết được đề xuất: