Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Trường khách hàng ở dạng thực thể CRM

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 16 tháng 5 năm 2023.


Khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch hầu như luôn được liên kết với một liên hệ hoặc một công ty. Sử dụng trường Khách hàng tiêu chuẩn trong biểu mẫu thực thể CRM để thiết lập liên kết này.

Phiên bản web

Mở một khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch trong trình duyệt hoặc ứng dụng Máy tính để bàn.

trường khách hàng

Nếu bạn không có trường này trong biểu mẫu thực thể CRM, điều đó có nghĩa là nó đã bị ẩn. Nhấp vào nút Chọn trường và tìm nó trong danh sách.

Chọn trường

Bạn có thể tìm thấy liên hệ hoặc công ty hiện có. Chỉ cần bắt đầu nhập văn bản vào trường Khách hàng . Việc tìm kiếm được thực hiện theo tên, số điện thoại và địa chỉ email của liên hệ hoặc công ty.

Tìm kiếm liên hệ

 

 

Ứng dụng di động

Trường Khách hàng cũng khả dụng khi tạo khách hàng tiềm năng hoặc giao dịch trong ứng dụng dành cho thiết bị di động.

Trường khách hàng trong ứng dụng dành cho thiết bị di động

Chọn liên hệ hoặc công ty hiện có hoặc tạo một liên hệ hoặc công ty mới.

Liên hệ hoặc công ty

Sau đó, các thực thể được liên kết sẽ xuất hiện trong trường Máy khách .

Các thực thể CRM được liên kết