Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

MSTAR CARE

Cập nhật: tháng 6 năm 2023

Stacy Smith

 Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật lần cuối: 30 tháng 6 năm 2023.


Chúng tôi đã cập nhật một số công cụ Bitrix24 và bài viết trợ giúp. Tìm hiểu thêm về tất cả các thay đổi dưới đây.

 

Quy tắc mới để mua đăng ký

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2023, các quy tắc mới về mua gói đăng ký sẽ có hiệu lực. Một số hạn chế đã được thêm vào quy trình gia hạn, nâng cấp và hạ cấp đăng ký.

 

Cập nhật trong CRM

Lên lịch các cuộc họp với các đối tác kinh doanh và khách hàng của bạn bằng cách sử dụng các vị trí Mở trong CRM . Mở biểu mẫu giao dịch và chia sẻ liên kết đến các vị trí mở của bạn để khách hàng của bạn có thể chọn ngày và giờ cho cuộc họp.

Mở các vị trí trong CRM

Ngoài ra, chúng tôi đã cập nhật một số bài viết trong phần CRM:

 

Cập nhật ứng dụng di động

Bây giờ bạn có thể chỉnh sửa menu dưới cùng trong ứng dụng di động Bitrix24 và chọn công cụ chính cho công việc của bạn trong đó.

Định cấu hình công cụ chính

Ngoài ra, các bài viết sau đây đã được cập nhật:

 

Nội dung cập nhật trong Công việc

Bạn có thể tìm thấy thông tin cập nhật về cách làm việc với các tác vụ trong các bài viết này:

 

Cập nhật khác