Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Trình kích hoạt trong CRM

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 6 năm 2023.


Trình kích hoạt là một công cụ tự động hóa CRM. Không giống như các quy tắc tự động hóa, trình kích hoạt không thực hiện các thao tác nhưng chúng có thể theo dõi các hành động từ khách hàng và một số thay đổi trong CRM.

Ví dụ: bạn đã gửi một đề nghị cho một khách hàng, nhưng bạn không biết liệu họ đã xem xét nó chưa. Bạn có thể thêm trình kích hoạt Theo dõi chế độ xem thư email . Ngay khi khách hàng mở email, giao dịch sẽ chuyển sang giai đoạn kích hoạt và bạn sẽ biết chắc chắn rằng mình có thể gọi điện cho khách hàng.

Không cần phải mở từng biểu mẫu thực thể để kiểm tra các chi tiết như khoản thanh toán của khách hàng hoặc trạng thái nhiệm vụ của nhân viên. Trình kích hoạt sẽ thấy các thay đổi và tự động chuyển thực thể sang giai đoạn bắt buộc.

Có các trình kích hoạt trong khách hàng tiềm năng, giao dịch, báo giá, hóa đơn và quy trình thông minh. Kiểm tra xem công cụ này có sẵn trong kế hoạch của bạn không. Tìm hiểu thông tin trên trang giá .

 

Trình kích hoạt hoạt động như thế nào

Để định cấu hình trình kích hoạt, hãy nhấp vào nút Quy tắc tự động hóa trong chế độ xem Kanban hoặc Danh sách trong CRM.

Đọc thêm trong bài viết - Tạo quy tắc và kích hoạt tự động hóa .

Mở quy tắc Tự động hóa

Nhấp vào nút dấu cộng và chọn Kích hoạt Bitrix24 trong bộ lọc. Sau đó, bạn sẽ thấy danh sách các trình kích hoạt trong các phần khác nhau.

Xem trình kích hoạt

Trình kích hoạt chỉ có thể thực hiện một hành động - di chuyển thực thể CRM đến giai đoạn có trình kích hoạt. Tên trình kích hoạt hiển thị điều kiện mà nó hoạt động.

Ví dụ: chúng tôi thêm trình kích hoạt Theo dõi thay đổi người chịu trách nhiệm trong giai đoạn thứ hai. Khi người chịu trách nhiệm trong biểu mẫu thực thể được thay đổi, trình kích hoạt sẽ chuyển giao dịch sang giai đoạn thứ hai.

Thêm trình kích hoạt

Có tùy chọn Cho phép quay lại trạng thái trước đó trong tất cả các trình kích hoạt. Nếu bạn bật tính năng này, thì trình kích hoạt có thể chuyển thực thể sang các giai đoạn trước đó, chẳng hạn như từ giai đoạn thứ hai sang giai đoạn đầu tiên.

Cho phép di chuyển trở lại

Kích hoạt không phụ thuộc vào các quy tắc tự động hóa. Ví dụ: bạn có năm quy tắc tự động hóa trong giai đoạn đầu tiên và một trình kích hoạt trong giai đoạn thứ hai. Khi hành động xảy ra, giao dịch sẽ được chuyển sang giai đoạn thứ hai bởi trình kích hoạt.