Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Quyền truy cập vào danh mục sản phẩm

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 13 tháng 2 năm 2023.


Bây giờ bạn có thể thiết lập quyền truy cập để làm việc với danh mục sản phẩm. Nhân viên của bạn sẽ chỉ nhìn thấy thông tin họ cần và sẽ không thể vô tình xóa một mặt hàng hoặc thay đổi giá của mặt hàng đó.

Quyền truy cập được thể hiện dưới dạng danh sách với các nút để bật và tắt các tính năng danh mục. Bạn cần tạo một vai trò và gán nó cho một nhân viên hoặc một bộ phận. Sau đó, kích hoạt quyền truy cập cho một vai trò nhất định.

Kiểm tra xem tùy chọn này có sẵn trong gói của bạn không. Tìm hiểu thêm thông tin trên trang giá .

 

Nơi bạn có thể thiết lập quyền truy cập

Chuyển đến phần CRM – Cài đặt – Quyền truy cập – Sản phẩm và kho hàng .

product_and_warehouses.jpg

Bạn cũng có thể vào phần cài đặt từ trang danh mục sản phẩm. Nhấp vào biểu tượng bánh răng và chọn – Quyền truy cập .

access_permissions_.jpg

 

Cách cấu hình quyền truy cập

Theo mặc định, có các vai trò sau trong biểu mẫu: quản trị viên cửa hàng trực tuyến, nhân viên cửa hàng trực tuyến và nhân viên kho hàng. Bạn có thể tạo vai trò mới hoặc thêm nhân viên vào vai trò hiện có.

vai.jpg

Để gán vai trò cho nhân viên hoặc phòng ban, hãy nhấp vào " + " và chọn người.

add_employee.jpg

Sau đó bật quyền truy cập cho từng vai trò.

access_permission_options.jpg

 

Những quyền truy cập nào có thể được thiết lập cho danh mục sản phẩm

Quyền truy cập được chia thành 3 phần: Danh mục sản phẩm , Tùy chọn danh mục sản phẩm và Cài đặt .

danh mục sản phẩm

product_catalog.jpg

Xem danh mục sản phẩm

Một nhân viên có quyền truy cập này có thể xem tất cả các sản phẩm trong danh mục.

Đảm bảo rằng nhân viên làm việc với các giao dịch và tài liệu giao hàng có quyền truy cập để xem danh mục. Nếu nhân viên không có quyền truy cập này, anh ấy/cô ấy sẽ không thể chọn sản phẩm trong tài liệu quản lý giao dịch và hàng tồn kho cũng như gửi sản phẩm cho khách hàng trong kênh trò chuyện mở.

add_product.jpg

 

Xem giá mua sản phẩm trong danh mục

Một nhân viên có quyền truy cập này sẽ có quyền truy cập vào thông tin về giá mua sản phẩm. Đảm bảo rằng quyền truy cập này có sẵn cho những nhân viên đang xử lý Phiếu nhập kho và nhập giá mua.

Nếu một nhân viên không có quyền truy cập này, anh ấy / cô ấy sẽ không thể đặt giá mua.

 

Tạo sản phẩm

Nhân viên có quyền truy cập này sẽ có thể tạo sản phẩm hoặc dịch vụ trong danh mục, trong biểu mẫu giao dịch và trong tài liệu quản lý hàng tồn kho.

sản_phẩm_dịch_vụ.jpg

Chỉ bật quyền truy cập này cho những nhân viên điền vào danh mục và có thể tạo sản phẩm mới.

Ghi chú! Nếu bạn đã cho phép tạo sản phẩm mà không lưu nó vào danh mục, quyền truy cập sẽ không áp dụng cho các sản phẩm đó, vì vậy chúng không được lưu trong danh mục.

product_settings.jpg

Chúng tôi khuyên bạn nên tắt tùy chọn này để tất cả các giao dịch sản phẩm được điều chỉnh bởi quyền truy cập và bạn luôn có thể chắc chắn rằng mọi thứ trong danh mục và giao dịch đều chính xác.

 

Chỉnh sửa sản phẩm

Nhân viên không có quyền truy cập này sẽ có thể thay đổi thuộc tính sản phẩm, thêm và xóa các mẫu mã sản phẩm cũng như tải ảnh sản phẩm lên.

Giá và xuất bản trong cửa hàng trực tuyến được quản lý bởi các quyền truy cập khác.

 

Xóa sản phẩm

Nhân viên có quyền truy cập này sẽ có thể xóa sản phẩm khỏi danh mục. Khi một sản phẩm bị xóa, một bản ghi sẽ được lưu trong thực thể CRM.

 

Thay đổi giá bán sản phẩm trong danh mục

Một nhân viên có quyền truy cập này sẽ có thể thay đổi giá sản phẩm. Nếu một nhân viên có quyền truy cập để chỉnh sửa sản phẩm, nhưng anh ấy / cô ấy không thể thay đổi giá sản phẩm, anh ấy / cô ấy sẽ không thể thay đổi nó.

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Thay đổi giá bán sản phẩm trong catalog .

 

Thay đổi giá bán sản phẩm trong thực thể CRM

Nhân viên có quyền truy cập này có thể thay đổi giá sản phẩm trong giao dịch, khách hàng tiềm năng, đơn đặt hàng và các thực thể CRM khác. Trong trường hợp này, giá sản phẩm trong danh mục sẽ được giữ nguyên và chỉ có giá trong thực thể hiện tại được thay đổi.

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Thay đổi giá bán sản phẩm trong thực thể CRM .

 

Áp dụng giảm giá sản phẩm

Nhân viên có quyền truy cập này sẽ có thể thiết lập giảm giá trong giao dịch, chấp nhận thanh toán qua trò chuyện và trong các thực thể CRM khác. Có thể chỉ định các yếu tố CRM trong đó người quản lý sẽ có thể đặt chiết khấu.

giảm giá.jpg

 

Xuất bản sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến

Có một tùy chọn trong biểu mẫu sản phẩm cho phép bạn xuất bản hoặc hủy xuất bản một mặt hàng trong cửa hàng trực tuyến. Tùy chọn này có thể được yêu cầu khi danh mục của bạn chứa các mục dành cho công việc nội bộ và khách hàng sẽ không nhìn thấy chúng trên trang web. Một nhân viên có quyền truy cập này sẽ có thể điều chỉnh sản phẩm nào có sẵn trên trang web và sản phẩm nào bị xóa khỏi ấn phẩm.

product_visability.jpg

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Xuất bản sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến .

 

Bắt đầu nhập sản phẩm

Một nhân viên có thể tải danh sách các sản phẩm mới vào danh mục cũng như chuyển dữ liệu sản phẩm từ các hệ thống khác.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Bắt đầu nhập sản phẩm .

 

Bắt đầu xuất khẩu sản phẩm

Một nhân viên sẽ có thể xuất sản phẩm dưới dạng tệp với tất cả các thuộc tính và giá cả.

Tùy chọn danh mục sản phẩm

product_catalog_options.jpg

Sửa form xem sản phẩm

Nhân viên sẽ có thể thay đổi, thêm và xóa bất kỳ trường nào trong biểu mẫu. Các trường biểu mẫu có thể dễ dàng tùy chỉnh, vì vậy bạn có thể làm việc với danh mục một cách thuận tiện cho công ty của mình.

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Sửa form xem sản phẩm .

Đặt thiết kế biểu mẫu chế độ xem sản phẩm hiện tại làm mặc định cho những người dùng khác

Một nhân viên có thể tùy chỉnh chế độ xem biểu mẫu sản phẩm cho tất cả nhân viên. Bằng cách này, bạn có thể chắc chắn rằng các nhân viên khác sẽ không vô tình thay đổi giao diện biểu mẫu hoặc xóa các trường mong muốn.

 

Quản lý thuế suất

Nhân viên sẽ có thể đặt thuế suất và quyết định xem chúng có nên được áp dụng cho một sản phẩm cụ thể, bao gồm trong giá hay cộng thêm vào đó hay không.

 

14.jpg

 

Tạo và chỉnh sửa đơn vị đo lường

Nhân viên sẽ có thể chọn vật phẩm được đo theo đơn vị nào. Một số đơn vị đo lường phổ biến có sẵn theo mặc định, nhưng người dùng có thể tạo đơn vị đo lường của riêng mình nếu cần.

units_of_measurement.jpg

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Các đơn vị đo lường .

Quản lý các loại giá

Nhân viên sẽ có thể thay đổi, thêm và xóa các loại giá, cũng như thay đổi giá cơ bản trong cài đặt nâng cao của cửa hàng trực tuyến.

Advanced_settings.jpg

Cài đặt

Khối này chứa các quyền truy cập để định cấu hình quyền truy cập của người dùng và tham số phần.

settings_block.jpg

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Quyền truy cập: Cài đặt .