Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Biểu mẫu tạo bài viết trên bản tin trên thiết bị di động

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 26 tháng 6 năm 2023.


Chúng tôi đã mở rộng bộ tính năng khi tạo tin nhắn trong Nguồn cấp dữ liệu trong ứng dụng di động Bitrix24. Giờ đây, bạn không chỉ có thể thêm tệp vào bài đăng và chỉ định người nhận mà còn có thể thay đổi nền tin nhắn, đưa ra thông báo hoặc bày tỏ sự đánh giá cao đối với nhân viên, cũng như thêm tiêu đề hoặc cuộc thăm dò ý kiến.

Khi bạn thêm một tin nhắn vào Nguồn cấp dữ liệu , menu sẽ được hiển thị ngay lập tức. Nếu menu bị ẩn, hãy nhấp vào  nút ...

tin nhắn_form.jpgmenu.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu mẫu này chỉ khả dụng trong ứng dụng di động Bitrix24 dành cho iOS và Android