Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Quy tắc tự động hóa: tùy chọn "Tôn trọng giờ làm việc của người có trách nhiệm"

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 2 năm 2023.


Chúng tôi đã thêm một tùy chọn mới vào cài đặt quy tắc Tự động hóa. Bây giờ bạn có thể tính đến thời gian làm việc của nhân viên chịu trách nhiệm, tức là quy tắc tự động hóa sẽ tạm dừng cho đến khi nhân viên bắt đầu ngày làm việc hoặc trở lại sau giờ nghỉ.

Tùy chọn này đáng sử dụng khi quy tắc tự động hóa phải gửi tin nhắn hoặc email cho khách hàng. Nếu bạn dự định gửi một tin nhắn trong một vài ngày. Nếu người quản lý đang đi nghỉ hoặc nghỉ một ngày, anh ấy/cô ấy sẽ không thể trả lời các câu hỏi của khách hàng và giao dịch có thể không được hoàn tất.

Bạn chỉ có thể chọn tùy chọn này nếu tùy chọn báo cáo thời gian làm việc có sẵn trong gói của bạn và tùy chọn này được bật trong cài đặt tài khoản.
Đọc thêm thông tin trong bài viết: Thời gian làm việc .

Nhấp vào Chạy và chọn tùy chọn Tôn trọng giờ làm việc của người chịu trách nhiệm .

Tôn trọng giờ làm việc

Tùy chọn chỉ tính đến số giờ làm việc của nhân viên chịu trách nhiệm về thực thể. Nếu tùy chọn báo cáo thời gian làm việc cũng được bật, thì quy tắc tự động hóa sẽ bắt đầu nếu cả hai điều kiện này đều được đáp ứng.