Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa: Kiểm tra bằng giao dịch thực tế

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 2 năm 2023.


Chúng tôi đã thêm một chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa nữa - Kiểm tra bằng cách sử dụng giao dịch thực tế .

Trong chế độ này, chúng tôi không tạo giao dịch thử nghiệm mà bạn chọn giao dịch từ nguồn bên ngoài để thử nghiệm tập lệnh tự động hóa. Bạn có thể thực hiện giao dịch thực thông qua tất cả các bước công việc và các yếu tố tự động hóa.

Đọc thêm thông tin về chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa trong các bài viết:

Mở thanh trượt Tự động hóa bán hàng trong thực thể CRM mong muốn và nhấp vào nút Chế độ kiểm tra .

automation_rules.jpg

test_mode.jpg

Chọn Kiểm tra bằng chế độ giao dịch thực tế .

real_deal.jpg

Thêm một giao dịch mới vào kanban. Bạn có thể chuyển đổi khách hàng tiềm năng hoặc điền vào biểu mẫu CRM.

Bạn chỉ có thể thêm giao dịch sau khi chạy chế độ thử nghiệm.

Chọn giao dịch trong kanban và nhấp vào nó. Sau đó chọn tùy chọn Thêm giao dịch cho người thử nghiệm . Nếu bạn xóa giao dịch khỏi trình kiểm tra, giao dịch sẽ trở lại hoạt động bình thường.

Nếu Thử nghiệm sử dụng chế độ giao dịch thực tế đang chạy, tất cả các mục sẽ được đánh dấu ở chế độ thử nghiệm cho đến khi bạn chọn giao dịch mong muốn và bắt đầu quá trình thử nghiệm. Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa không hoạt động trên các mục được đánh dấu ở chế độ thử nghiệm .

add_deal_to_tester.jpg

Sau đó, bắt đầu bài kiểm tra.

Đọc thông tin về trạng thái chế độ thử nghiệm trong bài viết: Trạng thái quy tắc tự động hóa và mục nhật ký .