Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa là gì

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 29 tháng 12 năm 2022.


Sớm hay muộn, bất kỳ công ty nào cũng bắt đầu tự động hóa các quy trình liên quan đến nhiệm vụ, lời nhắc và thông tin CRM. Tự động hóa càng phức tạp thì càng cần nhiều thời gian và công sức để kiểm tra các quy trình.

 

 

Chúng tôi đã chuẩn bị một công cụ để đơn giản hóa công việc này - chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa . Nó cho phép bạn kiểm tra cách thức hoạt động của các trình kích hoạt và quy tắc tự động hóa, liệu các điều kiện có được đáp ứng trong giao dịch demo hay không. Nó cũng hiển thị lỗi và ghi lại tất cả các hành động trong nhật ký.

automation_rule_test_mode.jpg

Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa khả dụng trên các gói giống như quy tắc tự động hóa. Để sử dụng công cụ này, bạn cần có quyền truy cập để thay đổi quy tắc tự động hóa.

Công cụ này cũng phù hợp nếu bạn mới bắt đầu sử dụng các quy tắc tự động hóa và bạn không chắc liệu mình đã chỉ định đúng các điều kiện hay chưa và bạn muốn hiểu tại sao các quy tắc tự động hóa không hoạt động.

Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa tạo giao dịch demo trong đó bạn điền vào các trường cần thiết. Bạn có thể theo dõi những thay đổi trong chúng nếu cần thiết. Để giao dịch ở giai đoạn đầu tiên hoặc chuyển nó sang giai đoạn mong muốn và bắt đầu chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa.

start_test.jpg

Cửa sổ chế độ kiểm tra hiển thị các quy tắc tự động hóa, trạng thái của chúng, các trường bạn đang theo dõi và nhật ký có thông tin chi tiết.

Nếu cần thay đổi điều gì đó, bạn sẽ thấy thông tin trong cửa sổ.

thay doi.jpg