Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Cách bắt đầu chế độ thử nghiệm

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 20 tháng 9 năm 2022.


Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa cho phép bạn kiểm tra cách trình kích hoạt và quy tắc tự động hóa hoạt động trong giao dịch demo, xem các điều kiện có được đáp ứng hay không. Nó cũng hiển thị lỗi và ghi lại tất cả các hành động trong nhật ký.

Chuyển đến phần CRM và nhấp vào nút Quy tắc tự động hóa .

Hiện tại, bạn chỉ có thể chạy chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa trong giao dịch.

automation_rule_button.jpg

Nhấp vào nút Chế độ kiểm tra ở góc trên bên phải của trang.

test_mode_button.jpg

Bắt đầu Thử nghiệm bằng giao dịch demo . Chế độ kiểm tra quy tắc tự động hóa sẽ tạo giao dịch demo trong giai đoạn đầu tiên. Trong biểu mẫu thực thể, bạn có thể thêm dữ liệu khách hàng: thêm sản phẩm, liên kết một liên hệ hoặc công ty, điền vào bất kỳ trường nào.

Chúng tôi sẽ thêm chế độ thử nghiệm thứ hai bằng cách sử dụng giao dịch thực sau.

select_test_mode.jpg

Sau đó, cửa sổ chế độ kiểm tra sẽ được mở. Ở phía bên trái, bạn sẽ thấy các quy tắc tự động hóa ở giai đoạn đầu tiên. Ở phía bên phải, có hai tab:

  • Trường - bạn có thể chọn các trường mà bạn muốn theo dõi các thay đổi. Giả sử bạn đã tạo quy tắc tự động hóa sẽ thay đổi tên giao dịch. Thêm trường Tên .

  • Nhật ký - tất cả thông tin kỹ thuật về các hành động của quy tắc tự động hóa được ghi lại trong nhật ký.

truong.jpg

Nhấp vào Bắt đầu kiểm tra .

bắt đầu.jpg

Chạy chế độ thử nghiệm trong các giai đoạn khác hoặc quy trình xử lý

 

di_deal.jpg

 

Sau khi bắt đầu kiểm tra, các quy tắc tự động hóa bắt đầu thực hiện các hành động. Nếu chúng được đặt ở chế độ tạm dừng và bạn muốn bỏ qua, hãy nhấp vào nút thích hợp trong cửa sổ quy tắc tự động hóa.

Để kiểm tra trình kích hoạt, hãy chuyển giao dịch sang giai đoạn khác và thực hiện hành động cho trình kích hoạt.

Trong mỗi quy tắc tự động hóa, việc tạm dừng phải được bỏ qua riêng.

Trong quá trình thử nghiệm, các quy tắc tự động hóa sẽ thay đổi màu sắc và các mục nhập sẽ xuất hiện trong nhật ký.

skip_pause.jpg

Bạn có thể dừng thử nghiệm bất kỳ lúc nào và chỉnh sửa quy tắc tự động hóa. Nhấp vào Tạm dừng trong cửa sổ kiểm tra, thu nhỏ nó và thực hiện các hành động cần thiết với các quy tắc tự động hóa.

tạm dừng.jpg

Nếu bạn muốn bắt đầu lại quá trình kiểm tra, hãy chuyển giao dịch sang bất kỳ giai đoạn nào khác, sau đó di chuyển lại và nhấp vào Bắt đầu kiểm tra .

Để hoàn thành bài kiểm tra, hãy đóng cửa sổ và xác nhận hành động.

stop_test.jpg

Tất cả thông tin về chế độ kiểm tra sẽ được lưu dưới dạng nhật ký. Bạn có thể tìm thấy chúng trong tab Nhật ký kiểm tra .

log.jpg

Nhấp vào tên và cửa sổ nhật ký sẽ được mở.

log_page.jpg