Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Quy tắc tự động hóa: Thay đổi người chịu trách nhiệm

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 2 năm 2023.


Trình kích hoạt mở tài liệu sẽ giúp bạn tự động hóa công việc với hóa đơn và báo giá. Nó được kích hoạt khi khách hàng mở một liên kết công khai tới tài liệu.

Đây là một tình huống điển hình: người quản lý nên gửi hóa đơn hoặc báo giá cho khách hàng. Với trợ giúp kích hoạt, người quản lý có thể gọi cho khách hàng khi họ mở tài liệu.

doc_opened.jpg

Cách bạn có thể sử dụng trình kích hoạt

Cách dễ nhất là tạo một giai đoạn trong kanban giữa giai đoạn gửi hóa đơn và giai đoạn đã đưa ra quyết định.

Ở giai đoạn này, hãy tạo trình kích hoạt Tài liệu đã mở và quy tắc Tự động hóa thông báo , quy tắc này sẽ thông báo cho nhân viên chịu trách nhiệm rằng khách hàng đã mở tài liệu.

Quá trình tự động hóa đơn giản này sẽ tăng hiệu quả bán hàng và cho khách hàng thấy rằng họ quan trọng với bạn.

thông báo.jpg

Nơi nhận liên kết công khai tới tài liệu

Cách thứ nhất : bạn lấy link public khi tạo tài liệu. Kích hoạt tùy chọn tạo liên kết công khai trong thanh trượt và sao chép địa chỉ. Sau đó, bạn có thể gửi nó cho khách hàng qua email hoặc SMS.

public_link.jpg

Cách thứ hai : với sự trợ giúp của Tạo quy tắc tự động hóa tài liệu CRM . Bật tùy chọn Tạo liên kết công khai và sử dụng liên kết công khai tới tài liệu trong quy tắc Tự động hóa Gửi email/SMS .

tao_link.jpg

Đọc thêm trong bài viết Quy tắc tự động hóa: Tạo tài liệu CRM .

Trong quy tắc tự động hóa, hãy thay thế giá trị của liên kết Công khai thành trường tài liệu, viết văn bản và gửi email cho khách hàng. Ngay sau khi anh ấy/cô ấy nhấp vào liên kết trong email, trình kích hoạt sẽ hoạt động.