Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

giao dịch định kỳ 

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 2 năm 2023.


Bất kỳ doanh nghiệp nào sử dụng mô hình đăng ký hoặc người lưu giữ thay vì bán hàng một lần đều cần các giao dịch định kỳ trong CRM.

Sau khi bạn chọn khoảng thời gian phù hợp với doanh nghiệp của mình, một giao dịch mới sẽ tự động được tạo khi đến lúc trao đổi với khách hàng của bạn về việc gia hạn.

Kiểm tra xem các giao dịch định kỳ có sẵn trong kế hoạch của bạn không. Bạn có thể tìm thấy tất cả thông tin về các gói Bitrix24 trên trang giá cả .

 

Làm thế nào nó hoạt động

Khi thêm một giao dịch mới, hãy cuộn xuống phần Giao dịch định kỳ . Chọn tần suất bạn muốn giao dịch này được lặp lại.

Lặp lại

Nếu bạn muốn lặp lại giao dịch Chỉ một lần , hãy chỉ định thời điểm bạn muốn lặp lại giao dịch đó.

Ngày giao dịch

Nếu bạn muốn lặp lại giao dịch Thường xuyên , hãy chỉ định khoảng thời gian lặp lại.

Khoảng lặp lại

Trong trường hợp bạn đã đặt khoảng thời gian lặp lại, bạn cũng có thể định cấu hình:

  • ngày bắt đầu/kết thúc

  • số lần lặp tối đa - giao dịch mới sẽ không được tạo nữa sau khi đạt đến số lần lặp tối đa

lặp đi lặp lại

Lưu các thay đổi và giao dịch định kỳ sẽ được tạo.

Bạn có thể xem danh sách mẫu giao dịch định kỳ bằng cách nhấp vào nút bánh răng - Mẫu giao dịch định kỳ .

Mẫu giao dịch định kỳ