Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Bản đồ trong địa chỉ CRM

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Hai 15, 2023.


Trong Bitrix24, bạn có thể sử dụng các dịch vụ OpenStreetMapGoogle maps để làm việc với việc phân phối, cũng như khi bạn chỉ định địa chỉ khách hàng của mình trong CRM.

Cách thức hoạt động

Để thêm bản đồ vào thực thể CRM, hãy tạo trường Địa chỉ mới  .

address.jpg

Khi bạn bắt đầu nhập địa chỉ mong muốn, bạn sẽ không chỉ nhận được gợi ý với các biến thể có thể mà còn được hiển thị bản đồ với vị trí của nó.

map.jpg

Thay đổi nhà cung cấp bản đồ

Theo mặc định, Bitrix24 sử dụng OpenStreetMap, nhưng bạn có thể kết nối bản đồ Google.

Chuyển đến phần Cài đặt ở menu bên trái.

settings.jpg

Trong cài đặt Nguồn địa chỉ và vị trí, chọn nhà cung cấp bản đồ và chỉ định các khóa nhận được từ dịch vụ.

location_settings.jpg

Để làm việc với bản đồ, bạn cần có khóa API Google. Nếu bạn chưa có, bạn có thể lấy chìa khóa ở phía dịch vụ.

use_form.jpg

Sau đó, bạn có thể sử dụng Google Maps trong CRM.

Bản đồ Google chỉ có sẵn trên các gói thương mại. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên trang định giá.