Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Quyền truy cập: Sửa đổi biểu mẫu xem sản phẩm và Đặt thiết kế biểu mẫu xem sản phẩm hiện tại làm mặc định cho những người dùng khác

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 06 tháng 2 năm 2023.


Quyền truy cập biểu mẫu Chế độ xem sản phẩm Sửa đổi cho phép nhân viên thay đổi, thêm hoặc xóa bất kỳ trường nào trong biểu mẫu.

sửa_sản_phẩm.jpg

select_create_field.jpg

Nếu nhân viên bị vô hiệu hóa quyền truy cập này, họ sẽ không thể tạo và hiển thị các trường trong biểu mẫu thông qua nút bánh răng.

Bạn cũng có thể cung cấp quyền truy cập Đặt chế độ xem sản phẩm hiện tại cho người dùng khác làm mặc định cho người đứng đầu bộ phận. Anh ấy / cô ấy sẽ thiết lập các trường cần thiết và các nhân viên khác không thể vô tình xóa chúng hoặc thay đổi biểu mẫu.

set_profile.jpg

Để cho phép nhân viên tùy chỉnh biểu mẫu sản phẩm, cần bật quyền Xem danh mục sản phẩm và Chỉnh sửa quyền truy cập sản phẩm .

Tùy chọn Đặt thiết kế biểu mẫu chế độ xem sản phẩm hiện tại làm mặc định cho quyền truy cập của người dùng khác sẽ không hoạt động nếu không bật quyền truy cập biểu mẫu Chế độ xem sản phẩm Sửa đổi .