Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Làm việc với khách hàng thường xuyên mà không tạo khách hàng tiềm năng lặp lại

Stacy Smith

Tác giả: Stacy Smith

Cập nhật cuối cùng: Tháng Một 24, 2023.


Khách hàng tiềm năng lặp lại

Khách hàng tiềm năng lặp lại là một công cụ tốt nếu bạn có khách hàng thường xuyên. Khi một khách hàng như vậy quay lại để thực hiện một giao dịch mua khác, Bitrix24 sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng mới với một liên kết đến liên hệ của khách hàng một cách tự động. Khách hàng tiềm năng này sẽ được đánh dấu là lặp lại.

Đọc thêm trong bài viết - Lặp lại khách hàng tiềm năng.
 

Cách làm việc với khách hàng thường xuyên mà không cần tạo khách hàng tiềm năng lặp lại

Đôi khi bạn cần lưu lịch sử giao tiếp của khách hàng mà không cần tạo khách hàng tiềm năng mới.

Chỉ cần chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành một liên hệ để làm điều đó. Sau đó, tắt chế độ bán hàng lặp lại trong cài đặt CRM (Cài đặt  >  CRM > Cài đặt CRM >   Cài đặt khác > Khác).

Tìm hiểu thêm trong bài viết - Chuyển đổi khách hàng tiềm năng.

Repeat sales mode

Bây giờ lịch sử giao tiếp sẽ được lưu vào biểu mẫu liên hệ của khách hàng.
 

Danh sách ngoại lệ

Nếu bạn không muốn thu thập các cuộc gọi hoặc email của một số liên hệ nhất định trong CRM, chỉ cần thêm liên hệ này vào danh sách ngoại lệ.

Liên hệ được thêm vào danh sách ngoại lệ sẽ không bị chặn. Tin nhắn hoặc cuộc gọi được chỉ định với khách hàng tiềm năng này sẽ được lưu vào thống kê email và điện thoại của bạn.

Bạn có thể tìm thêm thông tin trong bài viết - Ngoại lệ.