Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Giao diện mới để thêm các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 2 năm 2023.


Chúng tôi đã chia các quy tắc tự động hóa thành các nhóm và thêm hộp tìm kiếm để bạn có thể tìm thấy chúng nhanh hơn.

 

 

Trong bản cập nhật mới, chúng tôi đã thay đổi giao diện để thêm các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa. Chúng được tập hợp trong một danh sách . Dựa trên các nhiệm vụ của mình, bạn có thể thêm một loạt các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa cùng một lúc mà không mất thời gian tìm kiếm.

Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa cũng được chia thành các nhóm . Điều này được thực hiện để giúp bạn dễ dàng chọn loại tự động hóa phù hợp. Nếu bạn muốn thiết lập quy tắc tự động hóa để thông báo cho nhân viên, bạn cần có nhóm Thông báo cho nhân viên . Nếu bạn muốn tài liệu được tạo tự động, hãy chọn quy tắc tự động hóa từ nhóm Thủ tục giấy tờ .

Mỗi quy tắc tự động hóa có một mô tả ngắn gọn về các tính năng của nó. Ngoài ra, bạn có thể thêm một số quy tắc tự động hóa cùng một lúc vào một giai đoạn, đóng cửa sổ và bắt đầu thiết lập chúng. Điều này nhanh hơn nhiều so với việc thêm từng quy tắc tự động hóa riêng lẻ.

Bạn có thể chọn giai đoạn nào để định cấu hình quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa. Chức năng này rất thuận tiện vì việc lựa chọn các quy tắc tự động hóa được thực hiện trong một cửa sổ. Bạn không còn cần phải mở một cửa sổ thiết lập mới cho mỗi giai đoạn.

add_automation_rule.jpg

Chúng tôi đã chia các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa thành các nhóm theo mục đích của chúng. Mỗi nhóm có một mô tả ngắn gọn. Ngoài ra, một quy tắc tự động hóa có thể nằm trong nhiều nhóm cùng một lúc.

thanh toán.jpg

Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa hiện nằm trong cùng một danh sách. Để giúp bạn dễ dàng phân biệt trình kích hoạt với quy tắc tự động hóa, chúng tôi đã thêm nhãn Trình kích hoạt sau tên hành động. Nhân tiện, tất cả các trình kích hoạt đều có từ Theo dõi . Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc và sau đó chỉ các quy tắc hoặc trình kích hoạt tự động hóa sẽ được hiển thị.

lọc.jpg

Bạn cũng có thể tìm thấy quy tắc tự động hóa mong muốn thông qua thanh tìm kiếm.

search_bar.jpg

Để thêm quy tắc tự động hóa, hãy nhấp vào Thêm . Trước tiên, bạn phải chọn các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa cho từng giai đoạn, sau đó tiếp tục định cấu hình chúng.

Bạn cũng có thể sử dụng các phím tắt: ctrl+click đối với windows và command+click đối với mac khi chọn quy tắc tự động hóa.

add.jpg

Quy tắc tự động hóa bạn vừa thêm sẽ được đánh dấu bằng màu vàng để bạn không bị nhầm lẫn với các quy tắc tự động hóa đã được thiết lập.

new_automation_rule.jpg

Nhấp vào Chỉnh sửa để thay đổi cài đặt quy tắc tự động hóa.

Đọc thêm thông tin trong bài viết Các điều kiện trong quy tắc tự động hóa .

thay doi.jpg