Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Tạo quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: 09 tháng 2 năm 2023.


Thật dễ dàng để tạo quy tắc tự động hóa hoặc trình kích hoạt. Trước tiên, hãy quyết định tập lệnh nào sẽ triển khai với các quy tắc tự động hóa. Chọn những cái mong muốn và sau đó cấu hình chúng.

Tham khảo thêm thông tin tại các bài viết:

Trình kích hoạt theo dõi hành động của khách hàng hoặc sự kiện CRM và di chuyển mặt hàng đến giai đoạn bằng trình kích hoạt. Mặt khác, các quy tắc tự động hóa không theo dõi bất kỳ hành động nào. Họ thực hiện các hành động và làm việc khi vật phẩm đến giai đoạn của họ.

Để chuyển đến thanh trượt tự động hóa, nhấp vào nút Quy tắc tự động hóa trong phần CRM.

Tham khảo thêm thông tin tại bài viết: Trang tự động hóa bán hàng trong CRM .

automation_rules_button.jpg

Để thêm quy tắc tự động hóa hoặc trình kích hoạt, hãy nhấp vào nút Tạo hoặc vào dấu + bên dưới vùng hiển thị.

plus_sign.jpg

Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa hiện nằm trong cùng một danh sách. Để giúp bạn dễ dàng phân biệt trình kích hoạt với quy tắc tự động hóa, chúng tôi đã thêm dấu Trình kích hoạt sau tên hành động. Bạn cũng có thể sử dụng bộ lọc để tìm chúng.

kích hoạt.jpg

Đừng quên chọn giai đoạn mà bạn đang thiết lập tự động hóa.

giai tri.jpg

Các quy tắc và trình kích hoạt tự động hóa được chia thành các nhóm. Các nhóm được thành lập theo các trường hợp kinh doanh cơ bản.

nhóm.jpg

Chọn quy tắc tự động hóa hoặc trình kích hoạt và nhấp vào Thêm .

add_automation.jpg

Tiếp theo, bạn sẽ thấy thông báo hệ thống rằng quy tắc tự động hóa hoặc trình kích hoạt đã được thêm vào, nhưng cửa sổ sẽ không đóng. Chúng tôi khuyên bạn nên thêm rô-bốt vào tất cả các giai đoạn trước khi định cấu hình chúng.

thông báo.jpg

Quy tắc tự động hóa bạn vừa thêm sẽ được đánh dấu bằng màu vàng. Điều này giúp bạn dễ dàng phân biệt giữa quy tắc tự động hóa mà bạn cần thiết lập và quy tắc đã được định cấu hình.

được đánh dấu.jpg

Bạn có thể kiểm tra xem quy tắc tự động hóa có hoạt động hay không. Để thực hiện việc này, hãy mở tab Tự động hóa trong biểu mẫu mục.

tự động hóa_tab.jpg

Trong thanh trượt, trạng thái của quy tắc tự động hóa và trình kích hoạt được hiển thị bằng màu nền và biểu tượng. Có các tùy chọn có thể sau đây:

  • Nền xanh lục và dấu kiểm — quy tắc tự động hóa đã khởi động và thực hiện hành động.

  • Nền xanh lá cây và biểu tượng màu đỏ — quy tắc tự động hóa đã bắt đầu nhưng không thực hiện hành động. Chú giải công cụ hiển thị lý do tại sao quy tắc tự động hóa không hoạt động.

  • Nền trắng và biểu tượng hình tròn — quy tắc tự động hóa chưa bắt đầu. Ví dụ: nó phải được kích hoạt sau quy tắc trước đó hoặc quy tắc tự động hóa bị tạm dừng.

  • Nền trắng không có biểu tượng — quy tắc tự động hóa chưa bắt đầu. Ví dụ, điều kiện không được đáp ứng.

Đọc thêm thông tin tại bài viết: Điều kiện trong quy tắc tự động hóa .

biển báo.jpg

Hành động với trình kích hoạt

Để loại bỏ kích hoạt, bấm vào chữ thập.

chéo.jpg

Bạn cũng có thể sao chép và di chuyển trình kích hoạt sang các giai đoạn khác. Nhấp vào nút sao chép hoặc kéo triiger đến vị trí mong muốn bằng chuột của bạn.

copy_trigger.jpg

Hành động với các quy tắc tự động hóa

Quy tắc tự động hóa có thể được tạo, sao chép, di chuyển, thay đổi và xóa. Những hành động này yêu cầu quyền truy cập.

Đọc thêm thông tin tại bài viết: Quyền truy cập trong CRM .

Để thay đổi, sao chép hoặc xóa các quy tắc tự động hóa, hãy nhấp vào biểu tượng tương ứng. Có hai tùy chọn để sao chép các quy tắc tự động hóa:

  • Sao chép một robot . Một bản sao của các quy tắc tự động hóa được tạo và có thể được kéo đến bất kỳ giai đoạn nào. Đối với tập lệnh này, hãy nhấp vào Sao chép trên biểu mẫu quy tắc tự động hóa.
  • Sao chép và di chuyển nhóm quy tắc tự động hóa . Bằng cách này, bạn có thể sao chép và di chuyển các quy tắc tự động hóa giữa các giai đoạn, quy trình giao dịch và thực thể CRM.

Đọc thêm thông tin trong bài viết: Sao chép và di chuyển các quy tắc tự động hóa giữa các giai đoạn, quy trình và thực thể CRM .

hành động.jpg