Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

Bitrix24

Xung đột quyền truy cập trong CRM

Emily Walker

 Tác giả: Emily Walker

Cập nhật lần cuối: ngày 11 tháng 3 năm 2022.


Xung đột xảy ra khi cùng một nhân viên có các quyền truy cập khác nhau. Ví dụ: một nhân viên là thành viên của một số phòng ban hoặc anh ấy/cô ấy có các quyền cá nhân khác với các quyền nhóm mà anh ấy/cô ấy thuộc về. Trong những trường hợp như vậy, quyền có thể không hoạt động theo cách người dùng mong đợi.

Đọc thêm về Quyền truy cập trong CRM .

Vai trò trong CRM

Vai trò có thể được chia thành 2 nhóm:

  • Vai trò cá nhân - được giao cho một nhân viên cụ thể.
  • Vai trò nhóm - được chỉ định cho một nhóm nhân viên, chẳng hạn như phòng ban công ty hoặc nhóm/dự án.

vai.jpg

Các loại quyền truy cập

Quyền truy cập có thể được chia thành Chi tiết và Kế thừa .

Các quyền chi tiết được đánh dấu bằng màu đen. Chúng có thể được sử dụng cho bất kỳ yếu tố và giai đoạn nào.

Các quyền kế thừa được đánh dấu bằng màu xám. Chúng chỉ có thể được sử dụng cho các giai đoạn phần tử.

Theo mặc định, tất cả các quyền trên các giai đoạn đều được kế thừa. Nếu tùy chọn Tất cả được chọn trong phần Giao dịch và tùy chọn Kế thừa được chọn trên các giai đoạn, thì tất cả các giai đoạn sẽ có quyền truy cập.

manager_role.jpg

Quyền chi tiết quan trọng hơn quyền kế thừa. Nếu một nhân viên có các quyền chi tiết từ chối quyền truy cập vào các giao dịch và các quyền kế thừa cho phép truy cập, thì quyền truy cập sẽ bị từ chối.

Trong số các quyền cá nhân và nhóm, quyền nào cấp nhiều quyền hơn sẽ được áp dụng. Nếu các quyền được kế thừa cá nhân của nhân viên cấm truy cập và các quyền được kế thừa của nhóm cho phép truy cập, thì quyền truy cập sẽ bị từ chối.

Ví dụ đầu tiên. Một nhân viên là thành viên của hai bộ phận có quyền truy cập khác nhau. Một bộ phận đã từ chối quyền truy cập vào các giao dịch, trong khi bộ phận thứ hai có quyền truy cập mở.

Trong trường hợp đầu tiên, các quyền được nêu chi tiết và trong trường hợp thứ hai, chúng được kế thừa .

1.jpg 2.jpg

Trong trường hợp này, nhân viên sẽ không có quyền truy cập vào các giao dịch vì các quyền chi tiết quan trọng hơn các quyền được kế thừa.

Mọi giao dịch và khách hàng tiềm năng đều ở các giai đoạn nhất định, vì vậy các quyền ở giai đoạn nhất định sẽ được tính đến.

Cách tránh xung đột quyền

Có các mẹo để thiết lập quyền của bạn đúng cách:

  • Nếu một số ít nhân viên làm việc với CRM, tốt hơn là nên thiết lập quyền cá nhân chứ không phải quyền nhóm.
  • Bắt đầu định cấu hình quyền cho các phòng ban, sau đó cho các phân mục.
  • Định cấu hình vai trò cho từng bộ phận riêng biệt. Cố gắng không sử dụng tùy chọn Tất cả nhân viên bộ phận và bộ phận phụ . Dành thêm một chút thời gian, nhưng thiết lập các vai trò riêng biệt cho từng bộ phận.
  • Cố gắng không sử dụng vai trò của Nhân viên và người giám sát của anh ta . Người quản lý thường có xung đột về quyền.
  • Nếu quyền của giai đoạn và quyền của phần tử giống nhau, hãy chọn tùy chọn Kế thừa . Không đặt quyền theo cách thủ công. CRM sẽ hoạt động chậm hơn do có nhiều người dùng, vai trò và quyền hạn.
  • Nếu nhân viên được chuyển sang bộ phận khác, hãy lưu lại các phần tử của họ. Quyền truy cập sẽ được cập nhật và sẽ hoạt động bình thường. Đọc thêm trong bài viết Các vấn đề về quyền truy cập sau khi chỉnh sửa cấu trúc công ty .