Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Our document

Bitrix24

BITRIX24

Thêm Deal mới

Emily Walker

Tác giả: Emily Walker

Cập nhật cuối cùng: Tháng Hai 28, 2023.


Có một số cách để thêm ưu đãi mới:

  1. Để thêm giao dịch mới, hãy mở phần CRM và nhấp vào  nút Tạo giao dịch.
    Create deal
  2. Bạn cũng có thể tạo một thỏa thuận nhanh chóng nếu bạn nhấp vào nút đặc biệt có  dấu +.Quick deal
  3. Ngoài ra, bạn có thể tạo giao dịch mới bằng cách sử dụng  menu hành động Danh bạCông ty.Add deal

Nếu bạn thêm một thỏa thuận mới vào một liên hệ được liên kết với một công ty, thỏa thuận này cũng sẽ được thêm vào công ty. Nếu có một số công ty được liên kết với một liên hệ, thỏa thuận sẽ được thêm vào công ty đầu tiên trong danh sách.

Trong một số trường hợp, bạn cần chọn quy trình giao dịch khi thêm giao dịch mới. Đọc thêm thông tin trong bài viết: Nhiều đường ống và kênh bán hàng trong Bitrix24 CRM.