Đội ngũ Mstar Corp

HƯỚNG DẪN
SỬ DỤNG
BITRIX24 CƠ BẢN

Nơi bạn có thể học và tìm hiểu các tính năng cơ bản của phần mềm Bitrix24

THƯ VIỆN TÀI LIỆU

BITRIX24

Nơi bạn có thể học cách sử dụng các tính năng cơ bản phần mềm Bitrix24.

Bitrix24

Lỗi tài khoản Bitrix24 liên kết với Google - Cách gỡ liên kết tài khoản với Google

Lỗi này thường gặp phải ở người dùng khi liên kết tài khoản với Google. Nguyên nhân dẫn đến lỗi là do hệ thống Bitrix24 có 2 tài khoản cùng dùng chung 1 địa chỉ email dẫn đến xung đột hệ thống.

Lúc này trên Bitrix24 đang ghi nhận ta có 2 tài khoản. 1 tài khoản liên kết với google, 1 tài khoản đăng ký với email cùng địa chỉ. Điều này dẫn đến xung đột hệ thống do có cùng 1 địa chỉ email nhưng lại có 2 tài khoản cùng tồn tại.

Ta sẽ gỡ liên kết với tài khoản đang liên kết với Bitrix24 và Google để hệ thống chỉ còn 1 tài khoản được ghi nhận sẽ khắc phục được

Cách khắc phục

  1. Đầu tiên ta đăng nhập vào Bitrix24.net bằng tài khoản được liên kết với Google
  2. Sau đó ta liên kết tài khoản với 1 email bất kì chưa từng đăng ký Bitrix24
  3. Nút disconet (gỡ liên kết) với tài khoản google sẽ xuất hiện. Nút này chỉ xuất hiện khi tài khoản được liên kết với email.
  4. Sau khi gỡ liên kết ta sẽ nhấn quên mật khẩu để đăng nhập vào tài khoản còn lại

Hãy liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang gặp phải vấn đề này mà chưa khắc phục được.